Wat is Mindfulness

Een milde en open aandacht voor het hier en nu. Het omarmen van jezelf en het leven met alles wat daarbij hoort.

Dat betekent bewuste aandacht geven aan wat we van moment tot moment ervaren aan lichamelijke gewaarwordingen, gevoelens en gedachten. Zonder iets anders te willen ervaren dan wat we nu ervaren. Zonder er een oordeel over te hebben, maar met mildheid en vriendelijkheid er naar te kijken. Mindfulness is een open aandacht: we geven gelijke aandacht aan prettige en onprettige ervaringen, zonder een ervaring te negeren, een oordeel te hebben of erin verstrikt te raken. Het belang van deze aandacht is het ontwikkelen van bewustzijn ten aanzien van oude niet helpende en ingesleten gewoontepatronen.

Green_leaves

Het opmerken van deze gewoonte patronen (automatismen) voorkomt dat je op de automatische piloot gaat handelen. Deze opmerkzaamheid geeft ruimte om helder te kijken naar het probleem en leidt tot bewust handelen, waardoor vrijheid rust en ruimte kan ontstaan.

Het is vanuit de doe-modus over te schakelen naar de zijn-modus. Een stop te creëren. De sneltrein te verlaten en over te stappen op de stoptrein.

De automatische piloot
Het tegendeel van mindful leven is leven op de automatische piloot – bij het opstaan, het eten, het autorijden, op het werk. Een groot deel van ons leven draaien we op routine en zijn we niet bewust aanwezig. Je gedachten zijn al weer ergens anders mee bezig, met plannen maken of vertoeven in het verleden of de toekomst. Hierdoor mis je het contact met wat op dat moment je aandacht vraagt. We zijn niet aanwezig in het hier-en-nu. Hele stukken van ons leven gaan aan ons voorbij zonder dat we de rijkdom van elk uniek moment opmerken. We reageren vanuit automatische patronen, waardoor we geen vat hebben op veranderingen. Hierdoor kan het opmerken van stress symptomen gemakkelijk over het hoofd worden gezien.

Bubbles

De grenzen van ons lichamelijk en geestelijk welbevinden vervagen. Door vaker stil te staan, te stoppen, kijken, voelen en waarnemen, leer je bewuster keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren en in je patronen te schieten. Je leert beter je grenzen te bewaken.

Mindfulness heeft een rijkdom in zich die geworteld is in 2500 jaar traditie. Het is een ontdekkingstocht met jezelf, de rijkdom die je in je draagt en die vraagt om gekend te worden. Elke ervaring is uniek, jij bent uniek.