Stress en Mindfulness

Stress_sea

Vrijwel iedereen heeft wel eens last van stress. Normaal reageert ons lichaam daarop door alert te zijn, de hartslag neemt toe, de ademhaling wordt sneller en de spieren spannen zich aan. Klaar om te vluchten of te vechten. Het hormoon cortisol en de adrenaline zorgen voor deze reacties. Heel natuurlijk, dit noemen we gezonde stress. Na de stress situatie komt het lichaam weer in ruststand en kan het herstellen.

De balans in het drukke leven, in de 24 uurs economie, is vaak ver te zoeken. We hebben voldoende rustperiodes nodig tussen stressmomenten. Als we dit niet realiseren kunnen er gemakkelijk allerlei klachten ontstaan. De klachten zijn zodanig dat het ten koste kan gaan van plezier in het leven. Het lichaam krijgt te weinig kans om te herstellen van stress en blijft alert. (we noemen dit chronische stress). Denk maar bijvoorbeeld aan overmatig piekeren, gespannen voelen, of somber en lusteloos, het idee hebben “te worden geleefd”, hoofdpijn op je vrije dagen, slecht slapen. Als je de signalen niet ernstig neemt of niet opmerkt kan dat je dagelijks leven verstoren. Op lange termijn kan het zelfs lijden tot stressziekten zoals, burn-out, depressie of lichamelijke klachten.

Stress, slaaploosheid en depressie worden vaak gevoed door negatieve gedachten, zelfkritiek en kijken naar wat er fout is of kan gaan. In de training leer je aandacht te hebben voor jezelf, zonder te oordelen of kritiek te hebben op jezelf. Het uitgangspunt is; er is meer goed aan je dan dat er fout is. Wat moeilijk en lastig is wordt niet ontkend, maar geaccepteerd. Tenslotte horen verdriet en pijn bij het leven. De manier hoe we ermee om gaan kan wel bepalend zijn hoe we ons in het leven verhouden tot lijden. Stromen we mee of gaan we er tegen in.

Tijdens de mindfulnesstraining besteden we veel aandacht aan stress: hoe ontstaat stress, hoe reageert ons lichaam en onze geest erop en hoe kun je op een andere manier omgaan met stress? Het herkennen van je grenzen.

De boot is niet stuurloos, want jij staat aan het roer.