Mindfulness en autisme

Veel mensen met autisme hebben (regelmatig) last van piekergedachten, overprikkeling van de zintuigen, angsten en somberheid. Het leven van alledag verloopt vaak moeizaam en het kost veel energie aan alle verwachtingen van relaties, werk en opleiding te voldoen. Hulp en therapie voor mensen met autisme richt zich vaak op praktische hulp (bv. planning en organisatie), psycho-educatie (wat is er met me aan de hand) of medicatie (daar waar het gaat om het reguleren van emoties). Mindfulness leert wat je zelf kunt doen. Leert technieken aan om minder last te hebben van deze klachten. De klachten verdwijnen niet, maar worden beter hanteerbaar. Je leert bewust je aandacht te sturen en niet te blijven hangen in gepieker. Je leert je aandacht te richten op bijvoorbeeld je ademhaling waardoor je tot rust komt en even kunt bijtanken van een dag vol prikkels.

Onderzoek bevestigt dat mindfulness  behulpzaam kan zijn bij mensen met kenmerken van ASS (autismespectrumstoornis).

De training
De training voor deze doelgroep omvat 9 gestructureerde  bijeenkomsten van 2 ½ uur en is gebaseerd op het boek  “mindfulness bij volwassenen met autisme” van Annelies Spek.

Het beoefenen van praktische vaardigheden staat centraal in de training. Het is dus geen praatgroep. Er wordt geoefend met het richten van je aandacht op het lichaam en op de adem. De oefeningen zijn eenvoudig toe te passen in het dagelijks leven.

Naast de groepstraining is tevens individuele training mogelijk. Tijdens een bijeenkomst van een uur worden mindfulness vaardigheden geoefend en nabesproken.

Vooraf vindt een kennismakingsgesprek plaats. De kosten voor de training bedragen € 395,- inclusief het werkboek van Annelies Spek.

Heb je te maken met autistische kenmerken of herken je één of meer signalen, dan kan deze training  helpen om meer rust in je leven te ervaren. Signalen van overbelasting en overprikkeling herken je eerder en je leert ze beter te hanteren. Dagelijks thuis oefenen bevordert het rendement van de training.

BevindingenLeaf_autisme

  • Mindfulness heeft een gunstige invloed op verschillende onderdelen van welbevinden.
  • Dwangmatig denken: Volgens onderzoek vermindert mindfulness vooral het rumineren. Mensen met autisme kunnen dingen vaak eindeloos doordenken – in vakjargon heet dit rumineren. Mensen die rumineren hebben last van een op het verleden gerichte vorm van piekeren. Ze blijven problemen en hun gevoelens daarover almaar herkauwen, zonder tot oplossingen te komen. De onrust die dit geeft, belemmert veelal het in- en doorslapen.
  • Stemming: Onderzoek bevat aanwijzingen dat angstgevoelens en depressieve klachten afnemen. Bovendien zijn deelnemers na afronding van de cursus in hun dagelijkse leven positiever gestemd.